Contact Us
Contacts Us
GuangzhouUnit 1801, South Tower, Jinbin Dragon-fly Building, NO.49, Huaxia Road, Zhujiang New Town, Guang Zhou, 510623, P.R.China

T: +86-020-22123883

E: gz@ptah.com
GuangzhouUnit 1801, South Tower, Jinbin Dragon-fly Building, NO.49, Huaxia Road, Zhujiang New Town, Guang Zhou, 510623, P.R.China

T: +86-020-22123883

E: gz@ptah.com
LondonUnit 26A Horizon House, Juniper Drive, Battersea Reach London, SW18 1GH

T: +44-2072288288

E: uk@ptah.com
LondonUnit 26A Horizon House, Juniper Drive, Battersea Reach London, SW18 1GH

T: +44-2072288288

E: uk@ptah.com
Character Design
Kids Show Production